Productions

SETAGAYA PUBLIC THEATRE Season 2020-2021

SETAGAYA PUBLIC THEATRE Season 2020-2021

[Dates] Wed 1 April 2020 - Wed 31 March 2021 [Venue] Setagaya Public Theatre/Theatre Tram
More Info
<em>“Requiem on the Great Meridian”</em> 

“Requiem on the Great Meridian” 

[Dates] Fri 19 March - Tue 30 March 2021 [Venue] Setagaya Public Theatre

Written by Junji Kinoshita

Directed by Mansai Nomura

Music by Toru Takemitsu

Cast:
Mansai Nomura Songha Kunitaro Kawarasaki 
Kazutoyo Yoshimi Takehiro Murata Mayumi Wakamura/
Tomoya Hoshi Haruo Tsukizaki Ai Kaneko
Mitsuhiro Tokita Kainosuke Matsuura
Masanori Iwasaki Shinsuke Urano Ryosuke Jimbo
Kei Takeda Yusuke Tooyama Tomoki Morinaga

From 10:00 on Sun 14 February 2021. General Sales

More Info Book Tickets