Productions

SETAGAYA PUBLIC THEATRE Season 2021-2022

SETAGAYA PUBLIC THEATRE Season 2021-2022

[Dates] Thu 1 April 2021 - Thu 31 March 2022 [Venue] Setagaya Public Theatre/Theatre Tram
More Info
―Kyogen Theatre Vol.9―<br />KYOGEN <em>‘Buaku’</em> and <em>‘Horazamurai’</em> <br />/ <em>‘Funawatashimuko’</em> and <em>‘Ayu’</em> 

―Kyogen Theatre Vol.9―
KYOGEN ‘Buaku’ and ‘Horazamurai’
/ ‘Funawatashimuko’ and ‘Ayu’ 

[Dates] Fri 18 June - Sun 27 June 2021 [Venue] Setagaya Public Theatre

Series Director: Mansai Nomura
Performer:
Mansaku Nomura, Mansai Nomura, Yuki Nomura
Yukio Ishida
Hiroharu Fukata, Kazunori Takano, Haruo Tsukizaki, Taichiro Nomura
Satoshi Oka, Syuichi Nakamura, Ren Naito, Go Iida, Tanro Ishida

From 10:00 on Sun 16 May 2021. General Sales

More Info Book Tickets
<em>Forests</em> 

Forests 

[Dates] Tue 6 July - Sat 24 July 2021 [Venue] Setagaya Public Theatre

Written by Wajdi Mouawad
Translated by Shintaro Fujii
Directed by Satoshi Kamimura
Cast:
Songha, Miori Takimoto/
Momoko Kurita, Aki Maeda, Rei Okamoto, Izumi Matsuoka/
Yoshiaki Kameda, Yu Koyanagi, Akira Otaka/
Kenichi Okamoto, Rei Asami

From 10:00 on Sun 30 May 2021. General Sales

More Info Watch Videos Book Tickets