Past Performances

2011 ‐

Dates 05/21 Sat 2011 ‐ 05/21 Sat 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Text selection ] Kohei Hayashi
[ Directed by ] Shintaro Mori
[ Stage director ] Toshihisa Shibuya
[ Performed by ] Mikijiro Hira /
Shiro Ishimoda / Tomohiko Imai / Kenji Urai / Akira Otaka / Hana Kino / Seika Kuze / Akiko Kurano / Momoko Kurita / Katsuya Kobayashi / Keiko Takeshita / Toru Nakamura / Romi Park / Kaho Minami (In the order of the Japanese syllabary)

[ Poet ] Junko Takahashi / Fuminori Yoshida / Toshiko Hirata / Kohei Hayashi
Artistic Director・Mansai Nomura
Dates 06/10 Fri 2011 ‐ 06/19 Sun 2011
Venue Theatre Tram 
Artists [ Written by ] Brian Friel
[ Translated and Directed by ] Kenichi Tani (DULL-COLORED POP)

[ Performed by ] Kaho Minami / Kensaku Kobayashi / Kazuyuki Aijima
Dates 07/09 Sat 2011 ‐ 07/10 Sun 2011
Venue Theatre Tram 
Artists [ Performed by ] Kensaku Kobayashi (2pm on July 9 and 11am on July 10) / ROLLY (4pm on July 10)
Dates 08/13 Sat 2011 ‐ 08/14 Sun 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists 8.13 Terumasa Hino Live
※14:30 Opening Act by O.B.Band of Dream Jazz Band

8.14 Dream Jazz Band 7th Annual Concert
Dates 08/19 Fri 2011 ‐ 09/01 Thu 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written and Directed by ] Tomohiro Maekawa
[ Performed by ] Toru Nakamura / Narushi Ikeda / Kazushige Komatsu / Takaya Yamauchi / the other
Dates 11/27 Sun 2011 ‐ 11/27 Sun 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Directed and Performed by] Hirotada Kamei/Denzaemon Tanaka/Denjiro Tanaka
[Performed by]Somegoro Ichikawa/Mansai Nomura
Dates 12/01 Thu 2011 ‐ 12/08 Thu 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Shakuhachi]Dozan Fujiwara(Gojo Shusse)
[Sakucho (musical direction)&Hayashi (musical accompaniment)]Denjiro Tanaka(Gojo Shusse)
[Stage Design]Rumi Matsui
[Lighting]Jun Ogasawara

[Performed by] Mansaku Nomura/Mansai Nomura/Yukio Ishida/Koji Fukada/Kazunori Takano/Mansaku-no-Kai Kyogen Company

Tomohiko Sato/Matasaburo Nomura (Appearance only in Gojo Shusse)

*The casting is subject to change.
Dates 01/19 Thu 2012 ‐ 01/22 Sun 2012
Venue Theatre Tram 
Artists [Written, Directed and Performed by] Honoh Horikawa

[Performed by]Yuuna Emilly / Marina Shimoyama / Miki Mori / Kaoru Asakura /Hidetomo Araki / Miki Inamori / Yuji Iwata / Yukari Obikane / Keiko Koike / Nafumi Sasaki / Ken Takagi / Masanobu Tanaka / Yusuke Hisawa /Juka Matsuyama / and more
Dates 01/26 Thu 2012 ‐ 01/29 Sun 2012
Venue Theatre Tram 
Artists [Written by]Ikue Osada
[Directed by]Takuya Senda 
[Performed by]Udai Ozaki / Atsuko Fukuda / Kanako Nishida / Itaru Okano / Yoshitaka Inaba / Makino Wada /Daichi Miyazawa / Hiroko Sakai / Makito Kuga / Naofumi Kinpara / Osamu Ishii / Shun Nakamura
Dates 03/23 Fri 2012 ‐ 03/27 Tue 2012
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Direction, video, choreography and performance by] Ryohei Kondo
[Performed by] Jyunichi Aota/Satoshi Ishibuchi/Satoshi Okuda/Yasuharu Katsuyama/Michihiko Kamakura/Gitaro/Takeshi Koga/Kensaku Kobayashi/Takuro Suzuki / Tatsuro Tanaka/Toshihiro Hashizume/Shintaro Hirahara/Yoshihiro Fujita/Koujiro Yamamoto

Completed Performances