Performance information

Performance information for 2015

Performance schedule September 2015, 04 (Thursday) - September 02, 2015 (Monday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Screenplay/Director] Shinobu Sakagami
[Cast] Kayo Sato/Takeshi Nadagi/Ko Murakami (Cat Hotel)/Omiya no Matsu (Takeshi Gundan)/Kentaro Furuyama (Modern Swimmers)/Seiya/Yoko Imafuji/Mayumi Ono/Yuko Suo/Shunya Nagasawa
Performance schedule 2015 year 04 month 02 day (Thursday) to 2015 year 04 month 02 day (Thursday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
 
Performance schedule Saturday, November 2015, 04 - Sunday, January 04, 2015
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
 
Performance schedule From Friday, November 2015, 04 to Sunday, January 10, 2015
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Original] Shinji Ishii “Wheat Fumi Kutse” (published by Shincho Bunko, theory company)
[Screenplay/Director] Wally Kinoshita
[Music Director] Shugo Tokumaru
[Cast] Gota Watanabe Maho Minamoto
      Romi Park, Jun Uemoto, Yuya Kido, Toshimasa Komatsu, Rika Tanaka, Takashi Matsuo/Isao Bito, Kazunori Kumagai (video appearance) and others
Performance schedule October 2015, 04 (Friday) -October 17, 2015 (Thursday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Original] Rene-Daniel Dubois
[Translation] Isabelle Bilodeau/Yu Miyake
[Staging Script/Direction] Takayoshi Furukawa
 
[Cast] Ryo Matsuda/Daichi Yamaguchi/Mitsuru Karahashi/Others
Performance schedule December 2015, 04 (Wednesday) -January 29, 2015 (Wednesday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
 
Performance schedule October 2015, 05 (Monday) - November 04, 2015 (Wednesday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Choreography/Direction/Performance] Shintaro Hirahara
[Music performance] Masayuki Kagei / others
[Art Concept] Midori Harima
[Cast] Shintaro Hirahara/Yasushi Tokaibayashi/Ippei Shiba/Ichiro Sugae/Aya Yakushiji/Taeko Machida/Mutsumi Komatsu/Haruka Watanabe
Performance schedule Saturday, April 2015, 05 - Saturday, April 09, 2015
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Construction/Direction] Jinichi Hiranuma
[Cast] Jiro Murayama/Tomofumi Tagawa/Takuya Kato/Ryosuke Yokoyama/Kazuhiro Tsuyuki/Akihiro Sato/Nobu Hasegawa
Performance schedule April 2015, 05 (Sun) - April 10, 2015 (Sun)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Production/Direction] Tomohiro Maekawa

[Cast] Shinya Hamada/Junpei Yasui/Kayo Ise/Ryuji Mori/Sachiko Iwamoto/Hajime Morishita/Hitoe Okubo/Yurika Hashimoto/Kaya
Performance schedule April 2015, 05 (Wednesday) - April 20, 2015 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Direction/Choreography/Design] Ushio Amagatsu(Amagatsushio)
[Music] Takashi Kako/YAS-KAZ/Yoichiro Yoshikawa

[Butoh performer] Ushio Amagatsu/Semimaru/Toru Iwashita (only "Meguri")/Akira Takeuchi/Akihito Ichihara/Ichiro Hasegawa (only "Umusuna")/Dai Matsuoka/Norihito Ishii/Shunsuke Momoki
Performance schedule From Friday, November 2015, 06 to Sunday, January 05, 2015
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written by] So Kitamura
[Director] Jugo Tera
[Cast] Yasunori Danda, Kyoko Koizumi, Yosuke Harumi, Yusuke Yamada, Kazuyuki Asano
Performance schedule From Friday, November 2015, 06 to Sunday, January 05, 2015
theater Toshima Ward Performing Arts Exchange Center Owlspot (Ikebukuro) 
staff·
cast
 
Performance schedule Saturday, November 2015, 06 - Sunday, January 06, 2015
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Performer] Shofukutei Tsurube
Performance schedule Saturday, November 2015, 06 - Sunday, January 13, 2015
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Original] Atsushi Nakajima
[Construction/Direction] Mansai Nomura
[Cast] Mansaku Nomura/Mansai Nomura/Yukio Ishida/Hiroji Fukada/Kazunori Takano/Haruo Tsukizaki
      Drum: Hirotada Kamei
      Shakuhachi: Dozan Fujiwara
Performance schedule June 2015, 06 (Sunday) - June 14, 2015 (Thursday)
theater Performed at 14 locations including facilities for the elderly in Setagaya Ward 
staff·
cast
 
Performance schedule March 2015, 06 (Thursday) - April 25, 2015 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Written by] Rainer Werner Fassbinder
[Translation and direction] Yuko Chigira
[Translation] Tetsuya Shibuya / Kiichiro Yanagishita
[Choreography] Takuro Suzuki/Akira Tsujita
[Appearance] "Garbage, City and Death" Tamaki Ogawa/Takeshi Wakamatsu/Takashi Nishina/Yoko Nagisa/Aohiko Kaeda/Yotarou Ito/Others
"Blood on the Cat's Neck" Kazu Asahina/Akira Tsujita/Riki Wakamatsu/Tomu Miyazaki/Kinuo Yamada/Noriko Kito/Others
Performance schedule March 2015, 07 (Thursday) - April 02, 2015 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Original] Production IG・CLAMP
[Director] Hidetaro Oku
[Screenplay] Junichi Fujisaki
[Cast] Kanon Miyahara/Keisuke Minami/Eiji Takigawa/Mashu Ishiwata/
Kaede Aono/Ryunosuke Matsumura/Yuki Fujiwara/Asami Yoshikawa/Tatsuya Isaka/Toshihiko Tanaka/Hiroshi Hosokawa/Others
Performance schedule Saturday, November 2015, 07 - Sunday, January 11, 2015
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written by] Jean Genet
[Translation] WATANABE Moriaki
[Direction] Norihito Nakayashiki
[Cast] Hiroshi Yazaki, Masahiro Usui, Hiromi Takigawa

Past performance information