Performance information

Performance information for 2007

Performance schedule March 2007, 04 (Thursday) - April 05, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
Written by Oriza Hirata
Translation: Yutaka Makino
Directed and set by: Roland Guttmann
Starring: Kenji Yamauchi/Rena Kakudate/Hiroshi Ota (Seinendan)/Adrien Cochetier/Bruno Forget/Annie Mercier/Yves Pinault/Catherine Vinatier
Performance schedule March 2007, 04 (Thursday) - April 05, 2007 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Cast:
"Okina Sambaso"
5th: Kiyokazu Kanze/Yaemon Yamashina/Mansai Nomura and others
6th: Rokuro Umewaka/Shintaro Umewaka/Mansaku Nomura and others
7th: Tetsunojo Kanze/Atsuo Kanze/Mansai Nomura and others
8th: Hideo Kanze/Norinaga Umewaka/Mansaku Nomura and others
Kyogen "Three Pillars"
5th and 7th: Mansaku Nomura/Hiroji Fukada/Kazunori Takano/Haruo Tsukizaki
Kyogen "Utsuzaru"
6th and 8th: Mannosuke Nomura/Yukio Ishida/Mansai Nomura/Yuki Nomura
Performance schedule Saturday, April 2007, 04 - Saturday, April 07, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Performances: Komai under the willow, Shibiri, Fish preaching, Kakiyamabushi, Nariagari, Kusabira
Supervisor: Mansai Nomura
Kyogen Instruction: Hiroharu Fukada/Haruo Tsukizaki and others
Appearance: Setagaya Public Theater Tomonokai members and 26 Setagaya residents
Performance schedule April 2007, 04 (Wednesday) - April 11, 2007 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Written and Directed by: Takeshi Kawamura
Cast: "AOI" Rei Asami/Hiromi Hasegawa/Tamaki Tsurugi/Takashi Nakamura
"KOMACHI" Toru Tezuka/Keiji Fukushi/Akira Kasai
Performance schedule March 2007, 04 (Thursday) - April 12, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
Written, Directed, Performed by: Yuya Hirata
Starring: Satoru Iijima/Piroko Komatsu/Naomi Asada/Shinichi Tanaka/Satoshi Honda and others
Performance schedule April 2007, 04 (Wednesday) - April 18, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written/Directed/Performed] Masako Chiba
[Cast] Makoto Nakamura/Gantz Morita/Shinpe Ichikawa/Mayumi Sato/Tetsuhiro Ikeda/Kou Murakami/Ikeda Shin/Yasuteru Iwamoto/Eiji Sugawara
Performance schedule Saturday, November 2007, 04 - Sunday, January 21, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Starring: (poet) Michael Palmer / John Mattia / Yang Lawrence / Yu Jian / Tian Yuan / Kazuko Shiraishi / Gozo Yoshimasu / Sadakazu Fujii / Kiwao Nomura / Toshiko Hirata / Akari Kido / Ryoichi Wago / Ryoko Sekiguchi / Birds Ogasawara / Kikidama Makiki / (Dancer) Margaret Jenkins Dance Company (22nd) / Kim Ito (21st) / (Filmmaker) Hisashi Ishida and others
Performance schedule April 2007, 04 (Sun) - May 22, 2007 (Mon)
theater Theater Tram BXNUMX Rehearsal Hall B and Setagaya Public Theater 
staff·
cast
 
Performance schedule December 2007, 04 (Wednesday) -January 25, 2007 (Wednesday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Planning/Performance] Mansai Nomura
[Performers] Sen Soya (Heir to the XNUMXth head of the Mushanokoji Senke family) / Yuji Ikeya (Lecturer, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, University of Tokyo, PRESTO Researcher, Science and Technology Foundation)
Performance schedule April 2007, 04 (Sun) - April 29, 2007 (Sun)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Western music: Setagaya Citizens Chorus, Tama Musical Singers, Friendship Chamber Ensemble, etc.
Jazz, modern dance, etc.: Setagaya Dance Network, Setagaya Aloha, etc.
Classical Ballet: Setagaya Classical Ballet Federation, Etoile Ballet, etc.
Performance schedule From Friday, November 2007, 05 to Sunday, January 11, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written by] Jon Fosse
[Translation] Nagashima Kaku
[Direction/Lighting] Antoine Kobe

[Cast] Kyozo Nagatsuka/Keiko Takahashi/Ryo Segawa/Kayo Ise/Makoto Kasagi/Mai Kinehuchi
Performance schedule July 2007, 05 (Friday) -August 11, 2007 (Friday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Cast] Toru Yonaha/Taku Ikeda
Performance schedule Saturday, November 2007, 05 - Sunday, January 12, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Performer] Great Typhoon
Performance schedule 2007 year 05 month 15 day (Tuesday) to 2007 year 05 month 20 day (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Performers] Yukihiro Isso (flute) / Mansai Nomura (kyogen) / Hirotada Kamei (drum)
[Cite] 15th: Yuji Kanai (Hosho school) / 19th: Ryoichi Kano (Kita school) / 20th: Seiji Katayama (Kanze school)
Performance schedule March 2007, 05 (Thursday) - April 24, 2007 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Composition/Direction/Choreography] Sakiko Oshima
[Choreography/Performance] Naoko Shirakawa
[Cast] Naoko Shirakawa/Yuya Shinkami/Ultramarine/
Shino Kido/Fumika Kobayashi/Kaori Saiki/Yumi Osanai/Hiroko Yokoyama
Performance schedule 2007 year 05 month 29 day (Tuesday) to 2007 year 06 month 10 day (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Director] Yuzo Morita
[Cast] Masao Komatsu / Issey Ogata
Performance schedule From Friday, November 2007, 06 to Sunday, January 01, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Choreography/Performance] Misako Terada
[Art] Tadasu Takamine
Performance schedule March 2007, 06 (Thursday) - April 07, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written and Directed] Yutaka Kuramochi
[Cast] Kiyoshi Kojima/Miki Mizuno/Tomoharu Hasegawa/Takashi Kobayashi/Sakiko Bokumoto/Takamasa Tamaki/Megumi Uchida/Tomoyuki Kondo/Sumihiro Yoshikawa
Performance schedule August 2007, 06 (Friday) - August 22, 2007 (Saturday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast

[Author] Shoichiro Kawai

[Director] Mansai Nomura

[Synopsis] Denzaemon Tanaka

[Costume] Junko Koshino


[Cast] Mansai Nomura/Kayoko Shiraishi/Yukio Ishida/Hiroshi Omori/Tomohiko Imai/Fumito Yamano/Haruo Tsukizaki/Toshiaki Komino/Junjun/Sugapon and others

Performance schedule From Friday, November 2007, 06 to Sunday, January 22, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast

[Original] Yasutaka Tsutsui ~From “Meriai” (Shinchosha)~

[Screenplay] Hideki Noda/Colin Teevan

[Director] Hideki Noda


Japanese version *Performed in Japanese
[Cast] Hideki Noda/Natsuko Akiyama/Ryohei Kondo/Kazuyuki Asano

London version *English performance with Japanese subtitles
[Cast] Catherine Hunter/Tony Bell/Glynn Pritchard/Hideki Noda
Performance schedule October 2007, 07 (Monday) - October 16, 2007 (Monday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Performers] Valentina Panchenko (mezzo-soprano) / Rika Miyatani (piano) / Setagaya Academy Orchestra
*Tickets are only available at the Theater Ticket Center.There is no online handling.
Performance schedule April 2007, 07 (Sun) - May 22, 2007 (Mon)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast

[Appearance] 22nd = Dream Jazz Band / Terumasa Hino (Tp) / Seiji Tada (Sax) / Miyuki Moriya (Sax) / Yuzo Kataoka (Tb) / Michiyuki Koyama (G) / Akira Ishii (Pf) / Makoto Deguchi ( Pf) / Hideaki Kanazawa (B) / Sei Kudo (B) / Makoto Rikitake (Ds) and other musicians

23rd = Terumasa Hino (Tp)/Seiji Tada (Sax)/Akira Ishii (Pf)/Hideaki Kanazawa (B)/Kazumaru (Ds)

Performance schedule Saturday, April 2007, 07 - Saturday, April 28, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Sekitei/Produce/Commentary] Nobuo Hanai
[Performers] Kikuzo Hayashiya/Kikuo Hayashiya/Okina Waraku/Sorakushachu

Performance schedule From Friday, November 2007, 08 to Sunday, January 03, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Author] Hisashi Inoue
[Director] Tamiya Kuriyama
[Cast] Shinobu Otake/Takako Matsu/Yasunori Danda/Katsuhisa Namase/Yoshio Inoue/Katsumi Kiba
Performance schedule Saturday, November 2007, 08 - Sunday, January 04, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
"SIDE B" choreographed by Ikuyo Kuroda Performer: BATIK
Choreographed and performed by Kota Yamazaki “Dolphin Madness” (premiere)
Osamu Jareo + Misako Terada Choreographed and Directed "Tomorrow will surely be sunny" Cast: Kanazawa workshop members
From "Monica Monica" choreographed by Ikuyo Kuroda Cast: Fukuoka workshop members
* Performance order undecided
Performance schedule Saturday, November 2007, 08 - Sunday, January 04, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Planning/Direction/Choreography/Performance] Tsuyoshi Shirai
[Music/Performance] Yusuke Awazu/Yugo Morikawa/Hiroshi Obiki/violin sherber chair/Skunk/Makoto Nomura
Performance schedule March 2007, 08 (Thursday) - April 16, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Screenplay/Director/Performer] Haiji Hayashi
[Cast] Yasue Sato/Kousuke Hoshi/Haiji Hayashi/Mitsuru Murata/etc.
Performance schedule March 2007, 08 (Thursday) - April 23, 2007 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written by] Kazuhito Yoneyama (staple)
[Director] Nobuhiro Mohri (Shonen Shachu)

[Cast] Tara Imata/Atsushi Kato/Eri Otake/Tetsuomi Hashimoto/Naoki Horiike/Kuniko Kodama and others
Performance schedule From Friday, November 2007, 08 to Sunday, January 31, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Choreography/Performance] Mika Kurosawa/Kuniko Kisanuki
Performance schedule From Friday, November 2007, 09 to Sunday, January 07, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Original] W. Shakespeare
[Translation] Yuji Odashima
[Composer/Artistic Director] Hikaru Hayashi
[Script/Director] Hisao Takase
[Cast] Setsuo Kawanabe/Tetsushi Oishi/Hiromi Umemura/Chie Aihara/Mayumi Okahara/Takao Imura/others
Performance schedule 2007 year 09 month 15 day (Saturday) to 2007 year 09 month 17 day (month)
theater Setagaya Public Theater Sound Studio / Theater Tram 
staff·
cast
[Lecturer] Misao Saito/Yoshiro Shimizu/Akame Fujita/Kunihiko Ichiki
Performance schedule From Friday, November 2007, 09 to Sunday, January 21, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
Written/Directed/Art] Akio Miyazawa
[Composer] Keisuke Sakurai

[Cast] Takeshi Wakamatsu/Chizuko Sugiura/Satoshi Uemura/Yume Tanaka/etc.
Performance schedule February 2007, 10 (Thursday) - February 04, 2007 (Saturday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Choreography/Direction] Samuel Mathieu
[Performer] Company Samuel Mathieu
Performance schedule 2007 year 10 month 09 day (Tuesday) to 2007 year 10 month 28 day (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Written] Bertolt Brecht
[music] Kurt Weill
[Translation] Shinichi Sake
[Director] Akira Shirai
[Music Director] Jun Miyake

[Casts] Eisaku Yoshida, Tomoe Shinohara, Ryosuke Otani, Silver Powder Butterfly, Masahiro Sato, Tsubaki Hunchback Rolly, and others
Performance schedule From Friday, November 2007, 10 to Sunday, January 12, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written by] “Stepping Stones” Mike Kenny
  The Blood Wedding Federico García Lorca

[Director] “Stepping Stones” John Palmer
   "Blood Wedding" Jenny Seeley
   
"Stepping Stones" [Cast] Tomoko Onishi/Masazumi Otogawa/Kaito Komura/John Palmer/Akiko Miyamoto/Aya Yamazaki/Yusuke Kataoka (music)

"Blood Wedding" [Cast] Keiji Arai/Akio Ozaki/Iku Sakai/Jenny Draper/Miki Takahashi/Noriyuki Harada/Asako Hirokawa/Sachiko Fukuzumi/Yoko Yoneuchiyama 
Performance schedule Saturday, November 2007, 10 - Sunday, January 20, 2007
theater Around Sangenjaya Carrot Tower and neighboring shopping streets 
staff·
cast
[Appearance] About 30 domestic and foreign street performers
Performance schedule Saturday, November 2007, 10 - Sunday, January 27, 2007
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Author] Ai Nagai
[Director] Hana Kino
[Cast] Yoneko Matsugane/Rei Okamoto/Miyako Taoka
Performance schedule February 2007, 11 (Thursday) - February 15, 2007 (Saturday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Original] Franz Kafka Translated by Nori Ikeuchi (from Hakusui U Books "Kafka Collection"/published by Hakusuisha)
[Construction/Direction] Osamu Matsumoto
[Choreography] Shigeta Ide
[Music (Referee)] Neko Saito

[Cast] Kayo Ise/Yuriko Osaki/Koromo Tomo/Shiro Ishimoda/Yoji Izumi/Makoto Kasagi/Ayumu Saito/Megumi Takada and others
Performance schedule From Friday, November 2007, 11 to Sunday, January 30, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Screenplay] Koji Ishikawa
[Director] Yukikazu Kano
[Cast] Yukikazu Kano/Kiyoshi Mizushita/Hiroaki Harakawa/Kenji Mizoguchi/Yoshihiro Yamashita/Jun Uemoto/Kenichi Katsura/Shinichi Yashiro/Yasuhiko Oi/Hiroshi Kitazawa/Takeshi Yokomichi and others
Performance schedule March 2007, 12 (Thursday) - April 13, 2007 (Sunday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Casting/Staging/Staging] Akaji Maro
[Casting] Akaji Maro/Takuya Muramatsu/Taro Mukaigumo/Masatora Ishikawa/Reiko Yaegashi/Eiko Kanezawa/Yuko Kobayashi and others
Performance schedule January 2007, 12 (Friday) -April 14, 2007 (Wednesday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Screenplay/Director] Teresa Ludovico
[Cast] Hisako Okata/Rie Toyoshima (Opera Theater Konnyakuza)/Tatsuya Kusuhara/Madoko Hagi
Performance schedule Wednesday, April 2007, 12 - Thursday, April 26, 2007
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
 
Performance schedule Saturday, November 2008, 01 - Sunday, January 05, 2008
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Production/Direction] Norihito Nakayashiki
[Cast] Elm Takagi/Mayumi Shichimi/Koro/Takeshi Hongo/Reo Tamaki/Yurika Fukaya/Ryo Horikoshi (Hanagumi Theater) and others
Performance schedule April 2008, 01 (Sun) - May 06, 2008 (Mon)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
January 6 (Sun) [Appearance] Fujimi Junior High School / Kaisei Junior High School / Shirayuri Gakuen Junior High School / Waseda University Senior High School / Kogakuin University Junior High School
January 1 (Monday) [Appearance] Toa Gakuen High School / Dokkyo Junior High School / High School / Seikei High School / Toho Girls' High School / Korea National Team / Kyonhua Girls' High School
*There will be a review/award ceremony and a Japan-Korea high school drama exchange event.
Performance schedule December 2008, 01 (Wednesday) -January 09, 2008 (Wednesday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Cast] Dozan Fujiwara (shakuhachi) / Hiroshi Hori (puppeteer) / Chiaki Endo (koto) / Mari Kurokawa (sangen)
Performance schedule April 2008, 01 (Thursday) - May 10, 2008 (Wednesday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Production/Direction] Yuko Kuwabara 
[Cast] Mariko Tsutsui/Kenji Utsumi/Yuko Kuwabara/etc. 
Performance schedule July 2008, 01 (Friday) -August 11, 2008 (Friday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Cast] Mansai Nomura/Yasumasa Morimura/Seiichi Washida
Performance schedule April 2008, 01 (Sun) - April 13, 2008 (Sun)
theater Showa Women's University Hitomi Memorial Hall 
staff·
cast
[Conductor] Yoshikazu Tanaka [Orchestra] Setagaya Philharmonic Orchestra [Chorus] Setagaya Citizens Chorus [Performers] Keiko Notomi (soprano), Natsuko Sugaya (mezzo-soprano), Kazuhiro Tsunoda (tenor), Tadamichi Orie (baritone)
Performance schedule From Friday, November 2008, 01 to Sunday, January 18, 2008
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Choreography/Performance] Mikuni Yanaihara
[Cast] Minako Kimura/Anna Kuroda/Mayu Takagi/Kohei Takahashi/Yasushi Takeda/Yu Harada/Ayako Fukushima/Osamu Fujiwara/Miumiu/Shigeya Yo
Performance schedule Saturday, November 2008, 01 - Sunday, January 19, 2008
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written, directed, choreographed, art, performed] Yasushi Hasegawa
[Cast] Shuhei Numano/Shinichi Yamamoto (BQMAP)/Kana Machida/Masayoshi Ishikawa (Ku Nauka)/Hiroyuki Fujishiro (CAVA)/etc.
Performance schedule April 2008, 01 (Wednesday) - April 23, 2008 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Production/Direction] Takahiro Natsui
[Cast] Yukiko Hasegawa, Yoshiyuki Kubota, Mari Tsurumaki, Miki Fujitani, and others
Performance schedule From Friday, November 2008, 01 to Sunday, January 25, 2008
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
From "Ugetsu Monogatari" by Matsutaro Kawaguchi
[Screenplay/Composition/Direction] Tatsuo Kaneshita

[Cast] Toru Yamamoto/Hitomi Tsukikage/Yukiya Kitamura/Eiji Moriyama (*pnish*)/Takeshi Wakamatsu/Mika Ishimura/Koji Sato/Nikichi Kondo/Jota Oishi/etc.
Performance schedule August 2008, 01 (Wednesday) - August 30, 2008 (Saturday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Composition/Direction/Choreography] Akira Kasai
[Piano Performance] Yuji Takahashi
(A Pro) 1/30・2/2 = [Cast] Akira Kasai
(B Pro) 1/31 = [Cast] Naoka Uemura/Mizutake Kasai/Alessio Silvestrin/Kanako Yokota
(C Pro) 2/1 = [Appearance] Eurythmy Troupe 
 
Performance schedule From Friday, November 2008, 02 to Sunday, January 08, 2008
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Original] W. Shakespeare [Script] Seita Yamamoto
[Composer] Kyoko Hagi [Director] Kiyota Yamamoto/Hiromi Tateyama

[Appearance] Opera Theater Konnyakuza
Performance schedule March 2008, 02 (Thursday) - April 14, 2008 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
"Breaking"
[Writer/Director] Joe Kukasas “Silence Please” / Lo Kok Mann “Report (Thought + Self)” / Nam Long “WIP (Work in Progress)”
"On/Off"
[Production/Direction] Ding Dong WS
Performance schedule April 2008, 02 (Thursday) - May 21, 2008 (Wednesday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Director] Simon McBurney
[Cast] Eri Fukatsu, Cho Sung Ha, Yoshi Oida/
Ryoko Tateishi, Yuko Miyamoto, Kaho Aso, Yasuyo Mochizuki, Kentaro Mizuki,
Yoshiatsu Takada/Hidetaro Honjo (shamisen)
Performance schedule From Friday, November 2008, 02 to Sunday, January 29, 2008
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Choreography/Performance] Mineko Saito
[Music] Neko Saito
Performance schedule March 2008, 03 (Thursday) - April 06, 2008 (Sunday)
theater Theatre tram 
staff·
cast
[Written and Directed] Takeshi Kawamura
[Cast] Toru Tezuka/Kie Negishi/Makoto Kasagi/Tsutomu Izawa/Kozue Ichikawa/Megumi Okada/Takashi Nakamura/Masaru Ito (Tokyo Theater Ensemble)/Lou Oshiba (voice appearance)/Takeshi Kawamura 
Performance schedule July 2008, 03 (Friday) -August 07, 2008 (Friday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
Starring: Nakamura Middle
Performance schedule From Friday, November 2008, 03 to Sunday, January 21, 2008
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Appearance] Mansaku Nomura/Mannosuke Nomura/Mansai Nomura/Yukio Ishida/Hiroji Fukada/Kazunori Takano/Haruo Tsukizaki/Yuki Takeyama and others Mansaku no Kai/Sugapon/Tetsu Hirahara/+ General Chinese Audition Successful applicants ("Chinese Sumo")
Performance schedule 2008 year 03 month 27 day (Thursday) to 2008 year 03 month 27 day (Thursday)
theater Setagaya Public Theatre 
staff·
cast
[Construction/Direction/Performance] Hirotada Kamei/Denzaemon Tanaka/Denjiro Tanaka

[Cast] Hirotada Kamei/Denzaemon Tanaka/Denjiro Tanaka
   Seifu Onoe (Japanese dance) /
   Ippei Shigeyama (Kyogen-kata) /
   Umee Nakamura (Kabuki actor) /
   Eitetsu Fuun no Kai / Shuichiro Ueda, Kita Hasemi, Makoto Tashiro, Takuya Taniguchi (drums) /
   Hiroshi Fukuhara (Fukuhara school of flute) /
   Chujiro Matsunaga (Nagauta), Chuichiro Matsunaga (Shamisen)

Past performance information